Eesti Vabariigi kodanikule viisa peab olema väljastatud enne reisi algust.

Viisa tüübid:

  1. Lühiajaline viisa turismi eesmärgil (kuni 30 päeva), äri-ja eraviisad (kuni 90 päeva);
  2. Ühekordne transiitviisa, kahekordne transiitviisa ja mitmekordne transiitviisa (kuni 365 päeva);
  3. Pikaajalised äri- ja eraviisad (kuni 365 päeva).

Valgevene Vabariigi viisa taotlusemiseks vajalikud dokumendid:

  1. Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
  2. Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm (ankeet tuleb trükkida ühele paberile ja täita mõlemal küljel). Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;
  3. Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris). Valgevene Vabariigi saatkond aktsepteerib tervisekindlustuse poliise, mis on väljastatud järgmistest kindlustusfirmadest: Salva Kindlustus, Inges Kindlustus, BTA Kindlustus, Baltikums;
  4. 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal.
  5. Täidetud ja kirjalik taotleja luba turismi ettevõtte nimele.
  6. Ainult transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kellele Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number).

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:
Toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene turismifirmast, ametlikul firma blanketil koos templite ja allkirjadega, mis tõendavad, et see dokument on ehtne, koos turismiettevõte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber). Toetuskiri saab osta meie partnerilt hinnaga 7 eur.

Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:
1) Originaalne toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva.
2) Väljavõte Valgevene riiklikust juriidiliste isikute ja ettevõtjate registrist asjassepuutuva asutuse / organisatsiooni / ettevõtte kohta, mis kehtib 90 päeva pärast selle notariaalselt kinnitust (kohustuslik pikaajaliste äriviisade jaoks perioodiga: 90 - 365 päeva);
3) Valgevene asutuse / organisatsiooni / ettevõtte ja välismaalase või välisriigi organisatsiooni, milles isik töötab, vahelise kokkuleppe koopia (leping, koostööleping), mis kinnitab vastastikuseid ärisuhteid ja on pitseeritud asutuse / organisatsiooni / ettevõtte templiga (templid ja allkirjad tõendavad et dokument on ehtne) (kohustuslik pikaajaliste äriviisade korral: periood 90 - 365 päeva);
4) välisriigi asutuse/ organisatsiooni / ettevõtte välja andnud dokument, mis kinnitab, et konkreetne isik töötab; vormistatakse välisriigi asutuse / organisatsiooni / ettevõtte kirjaplangil ja välisriigi asutuse juht allkirjastab selle: esitatakse originaaldokument (kohustuslik pikaajaliste äriviisaside korral, periood 90 - 365 päeva);

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Transiitviisa (tüüp B, kehtivusaeg 2 päeva) esitatakse koos kehtiva viisaga sihtriiki, või kui sihtriiki reisimiseks ei ole viisat vaja, siis koos muude dokumentidega: vajadus lõppsihtkohta jõudmiseks Valgevene piire ületada peab olema tõestatud dokumentidega (sõidupilet, teekonna plaan jne).

Viisa vormistamise tähtajad:
Turismiviisa vormistatakse tavaliselt 4 tööpäeva jooksul.
Isiklik, äri-või transiitviisa vormistatakse tavaliselt 8 kalendripäeva jooksul. (Kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

  Vormistamise periood - 8 kalendri päeva Vormistamise periood- 2 tööpäeva Märkused

Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat

10 eur

10 eur

Lapse sünnitunnistuse koopia on vajalik.

Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva

35 eur

60 eur

Valgevene ettevõte toetuskiri on kohustuslik (hotellist või reisibüroost). Toetuskiri saab osta meie partnerilt hinnaga 7 eur.

Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva

45 eur

70 eur

Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva

20 eur

45 eur

Kui viisat sihtriiki ei nõuta, siis piisab sõidupiletist või nende broneeringu kinnitusest (raudtee-, lennundus, buss). On vaja täpsustada kuhu ja kellele Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress, Telefoni number).

Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva

25 eur

50 eur

Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva

45 eur

70 eur

Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

35 eur

60 eur

Küllakutse Valgevene Vabariigis on vajalik juhul, kui viisa aeg on 30 päeva või rohkem või kui viisa on mitmekordne.

Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

45 eur

70 eur

Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

70 евро

95 евро

Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva

160 eur

185 eur

Palun vaadake üle.

Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva

20 eur

45 eur

Valgevene turismi ettevõtte küllakutse (grupi) kõigile osalejatele on kohustuslik.

Kahekordne grupiviisa, kuni 30 päeva

28 eur

53 eur

Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja. Registreerimine on kohustuslik, kui teie viibimise Valgevene Vabariigis on pikem kui 4 tööpäeva.

Reristreerimine:
5 tööpäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Venemaa Föderatsiooni kodanikutele viisat ei ole vaja.

Valgevene Vabariiki sisenemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) Passi originaal, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.

 

 

Meie koostööpartnerid alati heade pakkumistega